24.09.2017
Logo ZAS-PZ
Logo AS
«wrzesień 2017»
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Warunki przyznania dopłaty:

1. Wyjazd zorganizowany jest przez: Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Gminę, Izbę Rolniczą, Szkołę Rolniczą, Mleczarnię lub Sołectwo;

2. Czytelnie wypełniona lista uczestników wyjazdu

3. Minimalna liczba osób w grupie wynosi 20;

4. Przejazd liczony w obie strony, nie mniej niż 50 km

5. Zapłata następuje na podstawie faktury VAT/rachunku

6.Termin dostarczenia faktury VAT/rachunku: podczas wystawy lub pocztą  najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty wystawy (przesłanie faktury VAT / rachunku w późniejszym terminie nie gwarantuje otrzymania dopłaty);

7. Termin zapłaty: do dnia 30 czerwca 2013 r. (w przypadku dostarczenia nieprawidłowo wypełnionej faktury VAT/rachunku termin może ulec przedłużeniu)

8. Faktura VAT musi być wystawiona zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towaru i usług czyli:

  • data sprzedaży jest to dzień wykonania usługi;
  • data wystawienia jest to data wystawienia Faktury VAT - nie później niż w ciągu 7 dni od daty sprzedaży czyli daty wykonania usługi;
  • obowiązkowo przy 8% podatku VAT należy wpisać symbol PKWiU

W przypadku braku lub mylnych danych dotyczących w/w pozycji Faktury VAT będą odsyłane bez księgowania.

1. Podczas Wystawy potwierdzającym odbiór Faktury VAT / Rachunku może być tylko pracownik Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych;

2. Wymagany tytuł Faktury VAT / Rachunku: „Należność za transport na ZIELONE AGRO SHOW - POLSKIE ZBOŻA 2013”.

Login:
Hasło:
Nasza lokalizacja
16384
powered by netadmin 7.01 Uwagi i zastrzeżenia prawne